TællerVelkommen

Brugernavn:

Kodeord:
Husk mig

[ ]
[ ]


FacebookVelkommen til Støtteforening Danhostel Thisted "Skinnerup"


I november 2014 var vi en gruppe borgere, der stiftede en støtteforening for vandrerhjemmet i Thisted kommune med placering i Skinnerup.
Støtteforeningen består af enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, der på forskellig vis giver opbakning til vandrerhjemmet. Vores vigtigste opgave er – i et tæt samspil med vandrerhjemmets bestyrelse og den daglige ledelse af vandrerhjemmet, at arbejde aktivt for, at der fortsat er et tidssvarende og attraktivt vandrerhjem i Thy med placering i Skinnerup.

Med den særdeles attraktive beliggenhed – lige på kanten af nationalparken, gode muligheder for at bruge kollektiv transport – de gode udendørs faciliteter, et venligt og imødekommende personale, samt en stor lokal opbakning kan vi næsten ikke forestille os en bedre placering af et vandrerhjem i Thy.

Og det vil VI som Støtteforening være med til at BAKKE OP om.

Alle, der kan støtte op om det formål, kan være medlem af støtteforeningen. Med et medlemskab af Støtteforeningen Danhostel Thisted ”Skinnerup” er du med til at vise, at der er en bred opbakning til til vandrerhjemmet.
Din og vores opbakning er af afgørende betydning både her-og-nu og ikke mindst fremadrettet.

Invitation til en forårsdag på vandrerhjemmet 2017


Invitation til en forårsdag på vandrerhjemmet

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Danhostel Thisted ”Skinnerup”, inviterer hermed til en forårsdag (arbejdsdag) på vandrerhjemmet.
På dagen vil vi fikse lidt op på udenomsarealerne inden sæson start.
Medbring gerne: trillebøre, skovle, koste, diverse haveredskaber, buskrydder og arbejdshandsker.
Som sædvanlig er børn meget velkomne og der vil være opgaver både til yngre og ældre.
Vi mødes lørdag den 29. april 2017 fra kl. 9:00 og frem til ca. 14.30 hvor der afsluttes m. kaffe og kage.
Vandrerhjemmet vil være vært til frokost. Af hensyn til forplejningen vil vi derfor gerne vide, hvor mange der kommer.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27 april til Ulrich 61362180 eller Martin 22854816.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag for både store og små

Med venlig hilsen
Aktivets gruppen
for Danhostel Thisted ”Skinnerup”


Posted by martin on mandag 10 april 2017 - 17:55:50 |udskrifts venlig

Kontingent 2017


Kære medlemmer i støtteforeningen.

På generalforsamlingen den 30.3 blev det besluttet at genindføre kontingent for 2017.
Vi håber naturligvis, at I alle har lyst til at fortsætte som medlem.

Kontingent for næste år er som sidst 50,00 kr. pr. person (dvs. husstand med 2 personer = 100 kr).
Evt. firmamedlemskab er som sidst 500 kr.

Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Sparekassen Thy 9090 0002940809.
Husk at anføre navn og adresse - dog som minimum telefonnummer (fungerer som medlems-ID).
Meget gerne indbetaling senest 1.5.2017.

Hvis medlemskabet ikke har interesse mere, hører vi gerne fra jer snarest på denne mailadresse


Med venlig hilsen
Martin Christensen
Formand
Vores.vandrerhjem.thy@gmail.com

Posted by martin on tirsdag 04 april 2017 - 19:22:13 |udskrifts venlig

Udflugt


Udflugt

Støtteforeningens Bestyrelse for Danhostel Thisted ”Skinnerup” inviterer hermed alle interesserede til en hyggeeftermiddag.
Søndag den 4. september 2016 kl. 13.30
Vi mødes på vandrerhjemmet 13.30 og starter med en tur på trampestien. Herefter drikker vi vores medbragte kaffe mm på vandrerhjemmet.
Der vil være mulighed for at bage sig en pandekage over bål, støtteforeningen sørger for dej, udstyr og bål.
Vi regner med kaffe ca kl. 15.00 hvis nogen først ønsker at deltage efter vandreturen. Husk kaffekurv.
Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag

Med venlig hilsen
Aktivitetsgruppen
for
Danhostel Thisted ”Skinnerup”

Posted by martin on lørdag 20 august 2016 - 06:58:28 |udskrifts venlig

Invitation til en forårsdag 2016


Invitation til en forårsdag

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Danhostel Thisted ”Skinnerup”, inviterer hermed til en forårsdag (arbejdsdag) på vandrerhjemmet. Hvor vi på arealerne omkring vandrerhjemmet vil fikse lidt op inden sæson start.
Lørdag den 7.maj 2016 fra kl. 9:00 og frem til ca. 15:00 hvor der afsluttes m. kaffe og kage.
Vandrerhjemmets bestyrelse vil stå for forplejning til frokost evt. via de nuværende beboere på vandrerhjemmet.
På grund af indkøb er tilmelding vigtig! Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. maj til Ulrich 61362180 eller Ellen 28890152
Medbring gerne: trillebøre, skovle, koste, diverse haveredskaber, motorsave, buskrydder og arbejdshandsker 

Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag for både store og små 
Med venlig hilsen
Aktivets gruppe
for
Danhostel Thisted ”Skinnerup”
PS. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til sankthans på vandrerhjemmet den 23.juni 

Posted by martin on søndag 01 maj 2016 - 09:02:58 |udskrifts venlig

Beretning 2016


Generalforsamling torsdag den 17. marts, 2016
Støtteforeningen for Danhostel Thisted, ”Skinnerup”

Formandens beretning

Som formand for støtteforeningen vil jeg kort fortælle lidt om foreningens aktiviteter og gøre status for støtteforeningens andet år.

Medlemmer:

Allerførst kan jeg fortælle, at der pt. 32 medlemsskaber – heraf 2 firmaer. Der er 170 der følger os på Facebook – det er både folk fra lokalområdet og folk udefra. Faktisk er der også et norsk vandrehjem, der følger os på Facebook.

Aktiviteter:

I årets løb har vi haft flere gode aktiviteter og vi er glade for at der har været opbakning til det, der har været sat i gang.

Der har været afholdt 1 foredrag om arbejdet med Skinnerupbogen (Svend Sørensen) og om hverdagslivet i Skinnerup, som Mads Agerholm har oplevet det. Det var en spændende aften med godt fremmøde.

I maj blev der afholdt arbejdslørdag hvor der var stor tilslutning og hvor der blev nået rigtig meget. Der blev brugt rigtig mange liter maling til borde og bænke, døre og vinduer og vi fik lavet bålpladsen.

I juni måned blev der i samarbejde med vandrehjemmet for første gang afholdt Sankt Hans bål her på vandrerhjemmet. Det var en børnevenlig udgave med snobrød, båltale, ansigtsmaling og med mulighed for at købe kaffe og kage. Bålpladsen blev indviet og det var en rigtig dejlig aften for folk i alle aldre.

Sidste år fik vi startet en gruppe af stivogtere for trampestien. Vi vil gerne sige tak for deres hjælp i kampen mod brombær mm. Og til alle der bruger trampestien. Vi fik sat nye kort op i kortholderne. Og den 9. august havde vi en dejlig ”søndag på heden”, hvor Ulrich fortalte om Thy banen, og hvor Mads fortalte om hedens historie.

Aktiviteter i bestyrelsen:

Vi har fået et medlem i vandrehjemmets bestyrelse – Martin.

Det har taget lidt tid at få støtteforeningen startet op – der kom 2 nye medlemmer sidste år. Der har været afholdt møder ca hver anden måned.

Der er også kommet nogle udfordringer og ”bump på vejen” – bl.a. kom det som noget af en overraskelse at der igen skulle være flygtninge på vandrehjemmet. Og vi har været meget i tvivl om hvad der var vores opgave som forening, da det jo er en støtteforening for vandrehjemmet. Samtidig er der jo tale om en ekstraordinær situation – og den er jo kommet bag på alle – ikke bare i Skinnerup, men i hele Europa.

Under forløbet har Gitte opsagt sin stilling som forpagter på vandrehjemmet pr. 31.12.2016.
Vi har haft ret svært ved at forstå forløbet og beslutningen. Heldigvis har vi efterfølgende haft mulighed for at drøfte forløbet med bestyrelsen og hvad de havde af planer for vandrehjemmet. Det er tydeligt for os, at bestyrelsen arbejder for at der skal være vandrehjem i Skinnerup.

Som Mads har fortalt arbejdes der for at der bliver søgt en ny forpagter. Undervejs har vi fra flere sider fået at vide, at det har en stor signalværdi (både Thisted kommune og Danhostel Danmark) og bestyrelsen fra vandrehjemmet har understreget at det betyder rigtig meget for dem, at der er en støtteforening, der viser, at der er lokal opbakning til vandrehjemmet. Derfor har vi også valgt at fortsætte foreningen.

Vi vil gerne sige tak for foreningens 2. år og en særlig tak til Thomas og Anette for at vi fik mulighed for at afholde generalforsamlingen her på Skinnerupgaard.

Det er samtidig op til den nye bestyrelse i støtteforeningen hvilke aktiviteter der skal være i det kommende år.
Posted by martin on søndag 10 april 2016 - 18:15:53 |udskrifts venlig

Generalforsamling i Støtteforening Danhostel Thisted "Skinnerup"


Torsdag den 17/03-16 kl. 19:00 Tranhøjvej 5 Skinnerupgaard
”Gildesal’’ 7700 Thisted


Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved formanden Martin Birk Christensen
4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ulrich Vestergaard
5. Behandling af indkomne forslag:
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og suppleanter (for 1 år) På valg er:

Martin Christensen (modtager genvalg)

Ellen Sloth (modtager ikke genvalg)

Frank Andersen (modtager genvalg)


8. Valg af revisor og revisorsuppleant (for 1 år)
9. Eventuelt.

Indkommende forslag skal være i bestyrelsen skriftelig hænde senest 7 dag før generalforsamlingen.
Post: Martin Birk Christensen, Kongemøllevej 1, Skinnerup, 7700 Thisted e-mail: vores.vandrerhjem.thy@gmail.com


Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Posted by martin on lørdag 20 februar 2016 - 07:31:50 |udskrifts venlig

Beretning 2015.


Beretning 2015.

Tak for det fine fremmøde her i aften og tak til Jørgen og Rigmor for, at I ville hjælpe med at dele indkaldelserne ud.

Siden vores stiftende generalforsamling d. 13/11-2014 har vi som bestyrelse fået konstitueret os selv. Som formand kan jeg ikke ønske noget bedre hold at arbejde sammen med, det gælder også iht. Bestyrelsen for vandrehjemmet.

Det, som foranledigede, at vi startede denne støtteforening, var jo, at Kommunen ville lukke vandrehjemmet og bruge det til andre formål. Det ville vi være kede af, da det er et godt samlingspunkt for diverse aktiviteter og et godt tilbud til områdets turister.

Nu hvor vi har fået denne brand slukket, vil vi se frem ad og prøve at gøre det her vandrerhjem til noget ud over det sædvanlige og dermed en betydelig medspiller i serviceringen af Thys turister.

Der er brugt meget tid på at tage stilling til, hvilket vej vi som støtteforening og ”det tredje ben” skal gå. I den forbindelse har vi afholdt møde med forpagter og bestyrelse. Et møde vi som støtteforening så frem til.

Det primære emne var, hvad vi kunne se skulle ske her på vandrehjemmet i forbindelse med støtteforeningens virke. Det blev til idéer som:

1. At gæster skal gøres opmærksomme på, at der er en støtteforening. Til brug herfor har vi lavet den her pjece, som de får sammen med nøglen til værelse. I kan se pjecen og må gerne komme med jeres kommentarer til den.

Derudover er der idéer om
2. Madlavnings kursus på vandrerhjemmet for mænd til vinter.
3. Fællesspisning (fra oktober til april)
4. En ny legeplads.
5. Bålplads/bålhytte
6. En arbejdsdag på vandrerhjemmet, som er fastsat til d.18/4-2015. Der vil vi selvfølgelig gerne se så mange som muligt.
7. Foredrag som der allerede har været to af indtil nu, og vi regner med, at det skal holdes til ca. to om året. Aktivitetsgruppen vil gerne have forslag til eventuelle foredrag.

Forpagter havde de her ideer:

1. Sankthans fest på vandrehjemmet.
2. Børneaften hvor områdets børn inviteres til aktivitet heroppe.
3. Forpagter vil gerne have nye billeder på vandrerhjemmet med motiver fra nationalparken.

Bestyrelsen så positivt på de ideer, som støtteforening og forpagter kom med, og bestyrelsen har foreslået, at der to gange årligt afholdes platformsmøder til klarlægning af aktiviteter m.v. på vandrehjemmet.

Det ser således ud til, at vi går et spændende år i møde med masser af aktiviteter, som kan gøre vores vandrerhjem endnu mere attraktivt at bevare som vandrehjem. Jeg ved, at der bliver arbejdet hårdt fra både bestyrelses og støtteforeningens side herpå.

Som formand ser jeg frem til det her år med de aktiviteter, der er planer om, og jer ser frem til samarbejdet med bestyrelsen for støtteforeningen, forpagter og bestyrelsen for vandrerhjemmet. Jeg håber, at vi kan samle mange medlemmer, også udover de 43, som indtil nu har givet tilsagn om medlemskab af støtteforeningen, og vi vil gerne takke for de bidrag, der er allerede er givet til støtteforeningen.

Slutteligt vil jeg sige en stor tak til de to bestyrelser og forpagter for det samarbejde vi har haft til nu, og jeg ser frem til det nye år.

Posted by martin on onsdag 22 april 2015 - 17:55:00 |udskrifts venlig

Referat Stiftende generalforsamling i Støtteforening Danhostel Thisted ”Skinnerup”


Stiftende generalforsamling i Støtteforening Danhostel Thisted ”Skinnerup”
Torsdag den 13. november 2014
Indkaldelse:
Arbejdsgruppen, der har indkaldt til den stiftende generalforsamling består af:
Thomas Breitenbauch, Martin Christensen, Birgitte Bang, Christian Munk, Ellen Sloth Nielsen, Mona Kyndi Pedersen, Ulrich Vestergaard
Indledning:
Oplæg ved formand for bestyrelsen af Nationalpark Thy Ejner Frøkjær
Forud for den stiftende generalforsamling gav Ejner Frøkjær et inspirerende oplæg om betydningen af et vandrerhjem for nationalparken og hvilke muligheder han så for vandrerhjemmets udvikling; herunder for relevansen af at vandrerhjemmet ”kobler” sig op på nationalparken. Han pointerede, at et vandrerhjem er et naturligt og nødvendigt tilbud til gæster i nationalparken. Der er mange mennesker, der tager til Thy for at opleve naturen og få de ”stille” og ”langsomme” oplevelser. Det være sig både vandrere, cyklister, bus-turister og også bilister. Muligheden for at bo på et vandrerhjem appellerer til den gruppe af besøgende, der ligger imellem dem, der søger det mest primitive (naturlejrpladser, shelters) og dem, der søger ind på hotellerne. Han pointerede endvidere, at det er vigtigt, at et vandrerhjem finder sin ”niche” og finder sin egen måde at ”rage op” over andre, der har tilbud på et tilsvarende niveau. Udover at der selvfølgelig skal være kvalitet i basisydelserne, er det afgørende - for at man kommer igen/anbefaler stedet til andre - at man oplever et personale, der er imødekommende, servicemindede, og som ved noget om det lokale/naturen/mulighederne i området. For at vandrerhjemmet kan gøre det, er det endvidere vigtigt, at man har og udvikler gode eksterne kontakter. Det drejer sig kort sagt om ikke bare at leve op til, men at overgå de forventninger, som den besøgende har på forhånd.
I nationalpark regi har man flere tiltag, der er relevante hvis vandrerhjemmet vælger at koble sig op på nationalparken. Man har flere års erfaringen med en nationalpark skole, der er en formaliseret certificering af fødevarer og andre produkter, der har tilknytning til nationalparken og man er endvidere i gang med at udvikle et koncept for forskellige former for partnerskaber, hvor man forestiller sig, at man på sigt også kan certificere virksomheder.
Ejner Frøkjær fortalte endvidere om nationalparkens positive erfaringer med at have en støtteforening. En støtteforening viser omverdenen, at der er lokal interesse og opbakning omkring en given sag. Samtidig er det vigtigt, at interessen bliver fanget op med det samme og at man også, når det bliver hverdag, forpligter hinanden på aktiv deltagelse. Ejner havde med glæder bemærket, at der i udkastet til vedtægterne for støtteforeningen for vandrerhjemmet i formålet stod ”aktiv” flere gange.
Efter den stiftende generalforsamling var vandrerhjemmet vært ved et glas vin og ost. Aftenen sluttede med rundvisning på vandrerhjemmet med mulighed for at stille spørgsmål.

Stiftende generalforsamling Støtteforening Danhostel Thisted ”Skinnerup”
Torsdag den 13. november 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Præsentation og drøftelse af vedtægter (herunder forslag til ændringer).
4. Godkendelse af vedtægter
5. Valg til bestyrelse. (5 personer)
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. (2 personer)
7. Valg af revisor. (1person)
8. Valg af revisorsuppleant. (1 person)
9. Eventuelt.

Referent: Mona Kyndi Pedersen
Deltagere: 37 personer
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent
Ejner Frøkjær
Ad 2: Valg af stemmetæller
Ulrich Vestergaard, Per Toft
Ad 3: Præsentation og drøftelse af vedtægter (herunder forslag til ændringer)
Arbejdsgruppen repræsenteret ved Christian Munk gav et kort oplæg ang. baggrunden for støtteforeningens dannelse og de tanker, de ligger bag det nuværende forslag til vedtægter. I arbejdsgruppen har det været vigtigt at man tilstræber at flest mulige er aktivt engagerede (som det også har været indtil nu) omkring vandrerhjemmet. I princippet kan man engagere sig i alle forhold og opgaver, der ikke ligger indenfor normal drift/ledelse. Endvidere blev det pointeret, at støtteforeningen skal agere som det ”tredje ben” og indgå i et konstruktivt samarbejde både med vandrerhjemmets bestyrelse og den daglige ledelse/forpagter.
Foreningens navn, formål og medlemskreds blev gennemgået med enkelte uddybende kommentarer.
Indkomne forslag:
Ændring af husstandsmedlemskab til personligt medlemskab. Arbejdsgruppen ønsker at fastholde muligheden for både at tegne personligt og husstandsmedlemskab mest af praktiske hensyn.
Øvrige forslag :
Kontingent: Der blev fra flere sider rejst forslag om at indføre et mindre kontingent som et basisgrundlag for støtteforeningens drift . Et årligt kontingent vil endvidere kunne tydeliggøre, hvem der udgør medlemskredsen. For andre vil en mindre betaling være en måde at kunne støtte ”den gode ide” og vise opbakningen til støtteforeningen og til vandrerhjemmet. Arbejdsgruppen har ikke ønsket at operere med kontingent så længe, man ikke kendte den reelle opbakning til foreningen. Det blev foreslået og besluttet at spørgsmålet om kontingent bliver taget op på den ordinære generalforsamling i marts måned. Indtil da er medlemskab gratis. Medlemskredsen består derfor indtil videre af de personer, der udfylder medlemsblanketten.
Samarbejde med bestyrelsen: Der var et ønske om, at det blev tydeligere, hvordan støtteforeningens bestyrelse samarbejder med vandrerhjemmets bestyrelse. Endvidere skal det tydeliggøres at der skelnes mellem de to ledelsesniveauer; den daglige ledelse af vandrerhjemmet og bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for vandrerhjemmets ledelse.
Ad 4: Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne blev godkendt med følgende ændringer:
Formålsparagraf stk. 2:
At støtte op om den daglige ledelse af vandrerhjemmet og bidrage aktivt til beslutningsgrundlaget for vandrerhjemmets bestyrelse.
Spørgsmålet om kontingentbetaling og fastsættelse af kontingentets størrelse tages op på førstkommende ordinære generalforsamling.
Ad 5: Valg til bestyrelse
Følgende personer blev foreslået:
Frank Andersen, Thomas Breitenbauch, Martin Christensen, Christian Munk, Ellen Sloth Nielsen, Per Sloth, Ulrich Vestergaard.
Alle de foreslåede blev valgt til bestyrelsen (der er ifølge vedtægterne mulighed for op til 7 medlemmer). I forbindelse med konstitueringen fastsættes hvem af ovenstående, der er på valg i lige og ulige år.
Ad 6: Valg af suppleanter
Mona Kyndi Pedersen (første suppleant), Finn Poulsen (anden suppleant)
Ad 7: Valg af revisor
Frits Flye blev valgt som revisor
Ad 8: Valg af revisorsuppleant:
Margrethe Flye valgt som revisor suppleant
Ad 9: Evt.
Ang. tilmelding/Thomas Breitenbauch:
Der blev omdelt en tilmeldingsblanket. Tilmeldelsesblanketten kan endvidere findes på hjemmesiden www.vores-vandrerhjem-thy.dk . På hjemmesiden kan man endvidere tilmelde sig et nyhedsbrev, sådan at man bliver orienteret via mail.
Der er mulighed for at tilkendegive om man ønsker at indgå i en arbejdsgruppe omkring vandrerhjemmet.
Hvis man har lyst til at ”donere” et større eller mindre beløb er der endvidere mulighed for at tilkendegive dette på tilmeldelsesblanketten.
Samarbejde med vandrerhjemmets bestyrelse/Mads Agerholm:
Formand for vandrerhjemmets bestyrelse Mads Agerholm orienterede om, at man i bestyrelsen for vandrerhjemmet har besluttet at tilbyde støtteforeningen en plads i bestyrelsen. Arbejdsgruppen har for nuværende deltaget i 2 møder med bestyrelsen (repræsenteret ved Martin Christensen) og det fremover bliver bestyrelsen for støtteforeningen, der udpeger bestyrelsesmedlemmet til vandrerhjemmets bestyrelse.
Ang. aktiviteter/Mona Kyndi Pedersen:
Mange har vist interesse for at bakke op/deltage uden at man dog har ønsket at opstille til bestyrelsen.
Man har i arbejdsgruppen planer om at igangsætte følgende arbejdsgrupper: ”Indretningsgruppe”, ”Nationalpark-gruppe”, ”PR og funding gruppe”, ”Aktivitetsgruppe”. Man kan dog sagtens være medlem uden at skulle indgå nogle af disse grupper.
Bestyrelsen vil meget gerne kontaktes, hvis der er forslag til aktiviteter eller andre ideer – der blev i den sammenhæng spurgt til, hvordan man arbejder videre med vandrerhjemmets ”profil”?
Udvikling af vandrerhjems-konceptet/Gitte Thøgersen:
Gitte orienterede om, hvordan hele konceptet bag vandrerhjem er under udvikling og hvordan man også her i Skinnerup tilpasser sig til de forventninger og behov, som både de traditionelle vandrerhjemsbrugere (enkelt vandrere) og også de nye og kommende gæster har. Det er således muligt at ”leje” et helt vandrerhjem med alle eller nærmere aftale faciliteter.

Indmeldelser/donationer
Der kom 24 indmeldelser og 1700,00 kr. i donationer

[Tilføjet af Thomas Breitenbauch]
Posted by e107 on tirsdag 25 november 2014 - 13:26:03 |udskrifts venlig